FORRETNINGSBETINGELSER

Vores forretningsbetingelser er enkle og er med til at sikre både dig og os mod misforståelser eller ærgerlige fejl, der nemt kan undgås.

Når du indgår en aftale med os, forpligter vi os altid til korrekt og sikker levering til den aftalte tid. Derfor er det vigtigt, at:

  • Vi ved hvilken type gods det drejer sig om og hvor stort omfanget er
  • Vi får udleveret godset direkte fra jer, dvs. overleveret personligt til vores vognmænd
  • Godset er pakket forsvarligt ind og lukket med tape eller lås

Generelt gælder det i øvrigt at:

  • Vi kører ikke for private – udelukkende virksomheder
  • Vi håndterer ikke farligt gods
  • Alle forsendelser skal kunne håndteres af en enkelt person

Er godset pakket på paller, anser vi det som en del af forsendelsen. Alt palleregnskab er derfor mellem dig og din modtager.

Alle transporter udføres iht. CMR, dvs. bortkommet og beskadiget gods, erstattes med maks. 8,33 SDR pr. kg. dog maks. 10.000,00 kr. pr. transport.
Transporter med værdi som overstiger 10.000,00 kr. er kunde selv forpligtet til at forsikrer godset.

Du skal desuden være opmærksom på, at:

  • Prisforespørgelser og fakturaspørgsmål skal foregå inden for normal kontortid

Alle priser er eks. moms og brændstoftillæg